phone 021-66323959 - 09195999785
email contact@novin-saz.com

اسپیسر چرخی

اسپیسر چرخی یا خورشیدی که عمدتا در دیوار ها و ستون ها استفاده می شود و با تحمل بار نقطه ای حدود 80 کیلوگرم جزو خاص ترین اسپیسر های موجود در بازار است
اسپیسر چرخی در سایز های 3 سانتی ، 4 سانتی ، 5 سانتی و 7 سانتی تولید می گردد
اسپیسر خورشیدی برای میلگرد های شماره ی 8 تا 20 مناسب است و می توان از آن در بتن ریزی دیوار ها ، ستون ها و سازه های قائم استفاده کرد

اسپیسر خورشیدی

تماس با ما

icon 1تهران-بازار آهن شاد آباد-بهاران 1-بلوک 12

icon 2 021-66323959

icon 2 0919-5999785

icon 3www.novin-saz.com

http://www.novin-saz.com